Στοιχεία σταθμού ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (Δ.Τ. ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01293
Εταιρεία: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (Δ.Τ. ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΤ8 / ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (Δ.Τ. ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 9282/1565/24-3-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Π) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ», (δ.τ, «ΑΝΔΑΝΙΑ Α.Ε»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,97 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά (Ο.Τ. 8) ,του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμου Μελιγαλά), της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 895/324/18.12.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,971 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 'δ.τ. ΑΝΔΑΝΙΑ Α.Ε'», στην θέση «ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Ο.Τ. 8» του Δήμου Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, λόγω μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 9282/1565/24-3-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Π) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ», (δ.τ, «ΑΝΔΑΝΙΑ Α.Ε»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,971 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά (Ο.Τ. 8) ,του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμου Μελιγαλά), της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2012