Στοιχεία σταθμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01297
Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 8.05
Θέση/Δήμος: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01297 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.293/οικ.20619/24.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-50521/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7Γ5ΘΙΔΞ-Α52
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/05/2017
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.293/οικ.20619/24.09.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01297) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
ΑΔΑ: Β44ΜΙΔΞ-ΨΚ4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012