Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01299
Εταιρεία: ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΘΕΣΗ ΡΙΓΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙ / ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΡΙΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.1460/19787/30.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,996MW στη θέση «Ρίγανες», του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ναρθακίου), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/09/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 1628 – Μ.Α.Σ 20110124000) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998MW στη θέση «Ρίγανες – Περιοχή Καστρακίου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/09/2011
Άδεια λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης 'ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρία' (δ.τ. 'HΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ' Α.Ε) ισχύος 4,996 ΜWp, στη θέση Ρίγανες της περιοχής Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμου Ναρθρακίου) του Ν. Λάρισας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/04/2011
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1.998,15ΜW, στη θέση «Ρίγανες – Περιοχή Καστρακίου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/01/2011