Στοιχεία σταθμού ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SILCIO AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01300
Εταιρεία: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SILCIO AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΛΙΘΟΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SILCIO AE)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 78829/3251/30-6-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και δτ «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,95 MWp, στη θέση 'Λίθος' του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: 457ΞΟΡ1Φ-Ψ8Κ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/11/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.128/οικ.20967/30.09.2009 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–01300) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,95MW στην θέση «Λίθος» του Δήμου Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Α87ΙΔΞ-ΖΓΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011