Στοιχεία σταθμού ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01306
Εταιρεία: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.79
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

«Σχέδιο Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΩΝΟΡ1Υ-3Ψ3
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/04/2012