Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01308
Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.06
Θέση/Δήμος: ΑΣΤΡΑΠΗ / ΕΡΜΟΝΙΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 270/2013 σχετικά με την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.168/οικ.20576/23.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ16.168/οικ.4654/12.03.2010 απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01308) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,056 MW στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 11/06/2013