Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01311
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΚΑΒΑΣΙΛΑ Δ.Δ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ / ΠΗΝΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/01/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01311) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2013
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 152413/5798/14-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «MILENA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση «Καβάσιλα», του Δήμου Πηνειού (πρώην Δ.. Γαστούνης) της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επειδή μεταβλήθηκε η επωνυμία, η νομική μορφή και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/09/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα» της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 152413/5798/14-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «MILENA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση «Καβάσιλα», του Δήμου Πηνειού (πρώην Δ.. Γαστούνης) της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης του σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 (ΑΔ-01311) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MILENA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011