Στοιχεία σταθμού B. & C. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01312
Εταιρεία: B. & C. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΑΤΣΕΣ Δ.Δ. ΛΑΓΙΟΥ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: B. & C. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 1259/28-7-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «B.&C. ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «B.&C. ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1,99MWp στη θέση 'Κοκκινάτσες' της Τοπικής Κοινότητας Λάγιου, ημοτικής Ενότητας Κροκεών, ήμου Ευρώτα, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω αλλαγής ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6810/30.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999ΜW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨B. & C ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 40.440,81m2 στην θέση ¨ΚΟΚΚΙΝΑΤΣΕΣ¨ εκτός ορίων οικισμού, στο Δ.Δ. Λαγίου, του Δήμου Κροκεών, του Νομού Λακωνίας (ως προς τα στοιχεία του εξοπλισμού και την χωροθέτηση των Φ/Β πλαισίων στο γήπεδο).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «B.&C. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «B.&C. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1,99MWp στη θέση 'Κοκκινάτσες' της Τοπικής Κοινότητας Λάγιου, Δημοτικής Ενότητας Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/07/2011