Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01315
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1737/οικ.21146/02.11.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01315), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1321/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-51054/08.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/05/2015
Επανάληψη στο ορθό της αριθμ. 6302/195858/13-12-2012 Έγκρισης επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων ισχύος 6,00 ΜW, στη θέση «Γαϊδουρόραχη» του Δήμου Διστόμου– Αράχωβας – Αντίκυρας Π.Ε. Βοιωτίας, από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/12/2012
Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων ισχύος 6,00 ΜW, στη θέση «Γαϊδουρόραχη» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Π.Ε. Βοιωτίας, από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/12/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6,00 ΜW, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ¨, με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. ¨, στην θέση ¨Γαϊδουρορράχη¨ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/07/2012
Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.1737/οικ.21146/02.11.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01315), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2012
Τροποποίηση της αρ.38865/5381/22-8-2011 απόφασής μας έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.' στη θέση «Γαϊδουρόραχη» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την αλλαγή τμήματος του εναέριου δικτύου μεταφοράς μέσης τάσης από εναέριο σε υπόγειο.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/10/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.' στη θέση «Γαϊδουρόραχη» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/08/2011