Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01319
Εταιρεία: ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΗΜΕΡΟΚΛΗΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Δ ΖΗΛΕΥΤΗΣ / ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ.16.267/ΟΙΚ.25901/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01319), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 314/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 05/02/2015
Τροποποίηση Υφιστάμενης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 1.006 KW», φερόμενης ιδιοκτησίας, της “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” στη θέση “Ημερόκλημα” του Δ.Δ. Ζηλευτής, στο Δήμο Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, λόγω αύξησης της ισχύος κατά 10% επί της ισχύος της αρχικής άδειας (170,68 KW), ήτοι από 1706,8KW σε 1877,48KW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/05/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,006 MW, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΚΛΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/11/2011
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,006MW, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΚΛΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 09/11/2011
Άδεια επέκτασης της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης HΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. HΛΙΑΧΤΙΔΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) ισχύος 1,006 ΜW, κατά 700,8 ΚW, στη θέση Ημερόκλιμα του Δ.Δ. Ζηλευτής του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Παληοκάστρου) του Ν. Τρικάλων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 25/05/2011
Άδεια λειτουργίας φωτοβολταΐκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης HΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. HΛΙΑΧΤΙΔΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) ισχύος 1,006 ΜW, στη θέση Ημερόκλιμα του Δ.Δ. Ζηλευτής του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Παληοκάστρου) του Ν. Τρικάλων.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ.16.267/οικ.25901/15.12.2009 (ΑΔ-1319) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ.16.267/οικ.25901/15.12.2009 (ΑΔ-1319) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011