Στοιχεία σταθμού ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01323
Εταιρεία: ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.01
Θέση/Δήμος: ΛΟΓΓΑΡΙΑ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

1η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18966/3657/10-6-2010 άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,008 MW της εταιρείας ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στη θέση 'Λογγάρια' του ΔΔ Καρίτσας Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Γερονθρών) Νομού Λακωνίας
ΑΔΑ: 4Α35ΟΡ1Φ-ΛΔ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.422/οικ.25981/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4ΑΛΞΙΔΞ-Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2011