Στοιχεία σταθμού ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.-ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01325
Εταιρεία: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.-ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.91
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 892, 894 ΚΑΙ 897 Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ / ΑΒΔΗΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.-ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ιστορικό Αδειών

Σχέδιο Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.-ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 04/03/2012
Σχέδιο Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία ««ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.-ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/01/2012
Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/12/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.756/οικ.26362/22.12.2009, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91 ΜW, στη θέση «Αγροκτήματα 892, 894 και 897», του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. - ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011