Στοιχεία σταθμού ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01326
Εταιρεία: ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΟΙΝΟΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης της υπ΄ αρίθμ. 49523/2093/6-08-2010 Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός) εγκατεστημένης ισχύος 6 ΜW στη θέση «Αγρόκτημα Οινόης» της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β43ΞΟΡ1Γ-2Θ2
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/10/2012
Περίληψη τροποποίησης και παράτασης της υπ΄ αρίθμ. 49523/2093/6-08-2010 (ορθή επανάληψη) Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός) εγκατεστημένης ισχύος 6,00 ΜW στη θέση «Αγρόκτημα Οινόης» της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ1Γ-Α86
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/10/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 564/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.626/οικ.25910/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,00 ΜW στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β4ΛΧΙΔΞ-ΝΘΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 68808 / 30.07.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για το έργο : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6 MW» της εταιρείας «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο Δ.Δ. Οινόης του Δ. Κοζάνης στο Ν. Κοζάνης, λόγω της τροποποίησης στον τύπο των φ/β πάνελ και των αντιστροφέων ισχύος, χωρίς καμία αλλαγή στην παραγωγική δυναμικότητα του έργου.
ΑΔΑ: Β49ΚΟΡ1Γ-6ΗΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2012
Έγκριση επέμβασης σε Δημόσια Εποικιστική Δασική Έκταση για την κατασκευή του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6 MWp» σε έκταση 139.021 τ.μ, στο Δ.Δ. Οινόης, του Δήμου Κοζάνης, του Ν. Κοζάνης από την εταιρεία «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Ι04ΙΑΛ-ΩΝ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2010