Στοιχεία σταθμού ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01327
Εταιρεία: ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΔΡΟΜΟΣ ΒΥΛΛΙΩΤΙΚΟΣ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,994 MWp, στη θέση «Δρόμος Βυλλιώτικος», του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», προυπολογισμού 5.938.379 ευρώ
ΑΔΑ: Β43ΡΟΡ10-ΔΤΕ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/10/2012
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,994 MWp, στη θέση «Δρόμος Βυλλιώτικος», του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», προϋπολογισμού 5.938.379 ευρώ.
ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ10-ΣΨΒ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/09/2012
Τροποποίηση της με αριθμό 77223/6931/29.09.2010 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 2,994 MWp, στην θέση «Δρόμος Βυλλιώτικος» του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WIND SIEBEN VIOTIA ENERGY AE», ως προς τον τύπο εξοπλισμού.
ΑΔΑ: Β40ΖΟΡ10-ΛΡ4
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2012