Στοιχεία σταθμού ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01332
Εταιρεία: ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ - ΒΟΣΚΙΝΑ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 610/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW, στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ-ΒΟΣΚΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην εταιρεία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENERGIA A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 21/06/2018
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.499/οικ. 26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW στη θέση «Μαραχιδιάς-Βοσκίνα» της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ «ΑΚΤΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Περίληψη Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «ΑΚΤΙΣ Ε.Π.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,99ΜWp, στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ-ΒΟΣΚΙΝΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λεωνιδίου της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/08/2012
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1767/27-9-2010 απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας καθορισμού περιβαλλοντικών όρων έργου «Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας Φωτοβολταïκού (Φ/Β) Πάρκου, ισχύος 1,99MWp, ιδιοκτησίας της Εταιρείας 'ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.' που θα εγκατασταθεί στη θέση “Mαραχιδιάς - Βασκίνα'' του Δ. Λεωνιδίου, του Ν. Αρκαδίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ - ΒΟΣΚΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332)άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΣ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/06/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σταθμό Ισχύος 1,99MW της εταιρείας ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στη θέση 'Μαραχιδιας-Βόσκινα' της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λεωνιδίου Ν. Αρκαδίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/12/2010