Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01336
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ ΟΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.52
Θέση/Δήμος: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ Ο.Ε.» άδειας λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,384MWp, στη θέση 'Ανεμόμυλος' της τ.κ. Ξηροκαμπίου της δ.ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: 4ΑΜΦΟΡ1Φ-ΞΚΖ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.744/οικ.25963/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01336), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΘΞΙΔΞ-0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/05/2011