Στοιχεία σταθμού Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01339
Εταιρεία: Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ (Δ.Δ.ΣΤΕΝΟΥ) / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Ράχη» Στενού Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/01/2013
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1378/12-7-2010 απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας «Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων Έργου Λειτουργίας Φωτοβολταïκού (Φ/Β) Πάρκου, ισχύος 1,3MWp, ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία “Α. ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΣΑΒΑΣ Ο.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός σχεδίου, στη θέση 'Ράχη' του Δ.Δ. Στενού, του Δ. Κορυθίου, του Ν. Αρκαδίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.721/οικ.25962/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Α. ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01339), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/03/2011