Στοιχεία σταθμού Β. & Ι. HΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ.Τ. Β. & I. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01342
Εταιρεία: Β. & Ι. HΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ.Τ. Β. & I. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΛΛΙΑ ΡΑΧΗ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Β. & Ι. HΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ.Τ. Β. & I. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 36863/6871/17-11-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Π) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «b.&i. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», (δ.τ. «b.&i. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,99 MW, στη θέση «ΚΟΛΛΙΑ ΡΑΧΗ» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Βαλτετσίου), της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: ΒΕΦΣΟΡ1Φ-Φ6Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/01/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «b & i ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,99MW, στη θέση 'Κόλλια Ράχη' της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: 457ΞΟΡ1Φ-ΠΛ0
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,999 ΜWp (8.688 Φ/Β πλαίσια Χ 230 Wp/Φ/Β πλαίσιο) της εταιρείας «b.
ΑΔΑ: 45Β3ΟΡ1Φ-ΛΝ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/10/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σταθμό Ισχύος 1,99MW της εταιρείας b & i ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. στη θέση 'Κόλλια Ράχη' της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Βαλτετσίου Ν. Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4Ι04ΙΑΡ-0
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,999ΜWp (8.688 Φ/Β πλαίσια Χ 230 Wp/Φ/Β πλαίσιο) της εταιρείας «b.& i. ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε», στην θέση «ΚΟΛΛΙΑ ΡΑΧΗ» του Τ.Δ. Βαλτετσίου, του Δήμου Βαλτετσίου, του Νομού Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΙΞΨΙΑΡ-Ν
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/10/2010