Στοιχεία σταθμού ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01347
Εταιρεία: ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: YΨΩΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΝ -ΛΙΒΑΔΙΑ / ΠΡΕΣΠΩΝ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01347 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1863/οικ.25983/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-70380/25.1.2018 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01347 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1863/οικ.25983/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/01/2018
Περίληψη χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ A.E.E.» άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), εγκατεστημένης ισχύος 30,0MWp στη θέση «Ύψωμα Φαλακρόν - Λιβάδια», των Τοπικών Κοινοτήτων Ανταρτικού της Δημοτικής Ενότητας Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών και Τριβούνου της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της Τοπικής Κοινότητας Μελά της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/10/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 30,00 ΜW» και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρίας «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση “Ύψωμα Λιβάδια – Φαλακρόν” στη Δημ. Ενότητα Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς (του Ν. Καστοριάς) και στους Δήμους Φλώρινας & Πρεσπών (του Ν. Φλώρινας), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/10/2011