Στοιχεία σταθμού ΝEOVENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01348
Εταιρεία: ΝEOVENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.37
Θέση/Δήμος: ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ / ΒΟΛΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝEOVENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με αριθμ. 4283/96855/23-06-2010 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης ως προς το χρόνο ισχύος, την Ισχύ και το είδος εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β), στη θέση «Α. ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ», του Δήμου Βόλου (πρώην Δ. Αισωνίας), Π.Ε. Μαγνησίας, στην εταιρεία «NEOVENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με δ.τ. « NEOVENT A.E.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.573/οικ. 26026/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01348) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «NEOVENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012