Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΦΗΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01352
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΦΗΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ Ι / ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΦΗΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 961/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01352 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.116/οικ.26029/15.12.2009 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9 ΜW στη θέση «Ευρωστίνα 1» της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης, του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΦΗΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 03/10/2018