Στοιχεία σταθμού ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01353
Εταιρεία: ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΤΑΝΙ 1 / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,792 MWp, στη θέση «Πλατάνι 1» της Δημοτικής Κοινότητας Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην «ΣΟΛΑΡΙΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» προϋπολογισμού 3.600.000 €.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Τροποποίηση της με αριθμό 77219/6930/29.09.2010 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 1,792 MWp, στην θέση «Πλατάνι 1» του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τον τύπο του εξοπλισμού μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2012