Στοιχεία σταθμού ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01355
Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 6.50
Θέση/Δήμος: ΔΡΙΖΑ - ΔΑΡΔΙΖΑ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 109/2017 για τη μεταβίβαση της υπ
ΑΔΑ: Ω1ΩΘΙΔΞ-Π6Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 02/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 339/2015 Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.189/οικ. 25951/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01355) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,5 MW στη θέση «Δρίζα - Δάρδιζα», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε».
ΑΔΑ: Ψ7Δ3ΙΔΞ-ΛΛ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/09/2015
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,50 ΜWp (28.260 Φ/Β πλαίσια X 230 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΠΕ», πρώην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Δρίζα - Δάρδιζα» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδος.
ΑΔΑ: 4ΑΛΞΟΡ1Φ-ΔΟ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/01/2011