Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ (δ.τ. HELLENIC SOLAR AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01358
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ (δ.τ. HELLENIC SOLAR AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.50
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΘΙΑ Δ.Δ. ΚΑΜΠΗΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ (δ.τ. HELLENIC SOLAR AE)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 6710/11-10-2010 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «HELLENIC SOLAR A.E.» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( φωτοβολταϊκός Σταθμός) ισχύος 5,0 MW στη θέση «Μαραθιά» Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου ,του Δήμου Αρταίων , Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Περιφέρειας Ηπείρου .
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/07/2012
Τροποποίηση της αρ. 27979/1753/26-7-2010 Απόφασης Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δ. Μακεδονίας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Σταθμό με υδρογεώτρηση, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε.» η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μαραθιά» της Τ.Κ Καμπής ,Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας ως προς την μεταβολή τεχνικών στοιχείων και ως προς την αύξηση ισχύος του Φ/Β από 5,0MWp σε 5,5 MWp.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.152/οικ.25957/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «HELLENIC SOLAR Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01358), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/05/2011
Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 KW σε αγροτεμάχιο έκτασης 10062,73 τ.μ., στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ», Δ.Δ. Καμπής, Δ. Άρτας, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Βασιλικής Ζήκου του Κων/νου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 29/03/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΕ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5MW στη θέση «Μαραθιά» στο Δ.Δ. Καμπής, Δήμου Ξηροβουνίου Νομού Άρτας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/10/2010