Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. SERVISTEEL AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01364
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. SERVISTEEL AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.50
Θέση/Δήμος: ΔΙΜΗΝΙ Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ / ΒΟΛΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. SERVISTEEL AE)

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,499 MWp, στη θέση «ΔΙΜΗΝΙ Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ» του Δήμου Βόλου (πρώην Δ. Αισωνίας), Π.Ε Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «SERVISTEEL A.E.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/04/2012