Στοιχεία σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00028
Εταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.30
Θέση/Δήμος: ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ / ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 743/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 135/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.620/9426/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00028) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,3 MW, στη θέση «Ανώνυμο της Περιοχής Ανω Μεράς», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, του φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 06/09/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 135/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.620/9426/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00028) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,3 MW, στη θέση «Ανώνυμο της Περιοχής Ανω Μεράς», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, του φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/05/2016