Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01366
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.66
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΔΕΞΙΑΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ / ΑΡΤΑΙΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

No results