Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01366
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.66
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΔΕΞΙΑΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών