Στοιχεία σταθμού QUEST SOLAR AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Μητρώο PAE: ΑΔ-01368
Εταιρεία: QUEST SOLAR AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 7.50
Θέση/Δήμος: ΡΕΒΕΝΙΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: QUEST SOLAR AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Ιστορικό Αδειών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 7,5 MW
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/04/2015
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,5 MWp, στην θέση «Ρεβένια» του Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας, στην «QUEST SOLAR & ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EΜΠΟΡΙΚΗ TΕΧΝΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. QUEST SOLAR & ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/06/2011