Στοιχεία σταθμού ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01370
Εταιρεία: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΘΗ ΓΙΑΝΝΗ Δ.Δ ΓΚΡΙΚΑΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.423/οικ.25909/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01370) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PV ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/09/2015
Περίληψη Τροποποίησης της με με αρ. πρωτ. 31/22-02-2011 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «Damco Energy Α.Ε. - Διεθνής Κατασκευαστική Α.Τ.Τ.Ν.Ε. Φωτοβολταϊκά Έργα O.E. και ΣΙΑ E.E.» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( φωτοβολταϊκός Σταθμός) ισχύος 1,99 MW στη θέση «Στάθη Γιάννη» του Δ. Δ Γρίκας του Δήμου Σουλίου, Νομού Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/02/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.423/οικ. 25909/15.12.2009 της εταιρείας με την επωνυμία«DAMCO ENERGY Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/01/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «DAMCO ENERGY Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» άδειας εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Στάθη Γιάννη» της Δημοτικής Ενότητας Γκρίκας, Δήμου Σουλίου, Περφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/03/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «DAMCO ENERGY Α.Ε. –ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Στάθη Γιάννη» της Δημοτικής Ενότητας Γκρίκας, Δήμου Σουλίου, Περφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/02/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,99 ΜW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΣΤΑΘΗ ΓΙΑΝΝΗ' ΤΟΥ Δ.Δ ΓΚΡΙΚΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/01/2011