Στοιχεία σταθμού ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ/.Τ. ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01373
Εταιρεία: ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ/.Τ. ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.41
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ / ΔΡΑΜΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ/.Τ. ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,411 MW, στην εταιρεία «ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Δράμας» του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/07/2011