Στοιχεία σταθμού ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01378
Εταιρεία: ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.64
Θέση/Δήμος: ΜΟΥΡΤΖΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΣΚΙΝΑΣ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.717/οικ.25935/15.12.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01378) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/02/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.717/οικ.25935/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01378), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/10/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,638 ΜWe (6.688 Φ/Β πλαίσια X 245 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ», στην θέση «Μουρτζιά» του οικισμού Βοσκίνα της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/04/2012
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,638 MW στη θέση 'Μουρτζιά' του οικισμού Βασκίνα της ΔΚ Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 25/03/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.717/οικ.25935/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01378), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασηςτου Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/02/2012