Στοιχεία σταθμού ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 2)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01379
Εταιρεία: ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 2)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 2)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4210/24.09.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 42.312,499 m2 σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Ψηλό Κοτρώνι του Δ.Δ. Βρουστίου του Δήμου Κουτσοποδίου του Νομού Αργολίδος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VROUSTI SUN 1)' ως προς την αλλαγή επωνυμίας (από ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ - 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. VRUSTI SUN – 1 Α.Ε.)
ΑΔΑ: ΒΕΙ77Λ1-ΟΤΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/01/2013
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 2658/379/27-1-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 2» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,966 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην ΔΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ1Φ-Λ6Β
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/11/2011