Στοιχεία σταθμού ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 1)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01380
Εταιρεία: ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 1)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VRUSTI SUN 1)

Ιστορικό Αδειών

3η Τροποποίηση λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού, της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1513/220/27-1-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «VRUSTI SUN 1» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,98 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην Δ.ΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε α) με την απόφαση αρ. πρωτ. 519/13011/14-2-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του Φ/Β σταθμού και παράτασης ισχύος της αρχικής άδειας εγκατάστασης και β) με την απόφαση αρ. πρωτ. 2525/65077/23-7-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω μεταβολής της Νομικής Μορφής της εταιρείας από «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «VRUSTI SUN 1» σε «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ-1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «VRUSTI SUN 1 Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡ1Φ-5ΟΖ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.781/οικ.25906/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01380) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ-1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 1 AE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β4ΓΩΙΔΞ-ΒΨΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/08/2012
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1513/220/27-1-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 1» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,995 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην ΔΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκε η Νομική Μορφή της εταιρείας
ΑΔΑ: Β41ΔΟΡ1Φ-Π5Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.781/οικ.25906/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01380) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ-1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 1 AE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΓΙΔΞ-ΖΚΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.781/οικ.25906/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01380) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 1», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β4ΛΑΙΔΞ-59Χ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/06/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1513/220/27-1-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 1» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,995 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην ΔΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω: 1) μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού και 2) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασης.
ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΟΡ1Φ-ΘΗΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012