Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01384
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.80
Θέση/Δήμος: ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Ορθή Επανάληψη ως προς τη θέση του σταθμού από «Λιμνοχώρι, Δ.Δ. Σαγαίϊκων», στο ορθό «Λιμνοχώρι» της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/02/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, γιαφωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,802MW στη θέση «Λιμνοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ « ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/06/2013
Δεύτερη Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 509/19-4-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «Monazit Verwaltungsgesellschaft mbH & ΣΙΑ Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι Ετερόρρυθμη Εταιρεία» (δ.τ. «Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,802MWp στη θέση 'Λιμνοχώρι' της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 1231/32773/11-4-2012 Απόφαση, λόγω αλλαγής της νομικής μορφής και της επωνυμίας της εταιρείας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,802MW στη θέση «Λιμνοχώρι» της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧEΡΙ Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 509/19-4-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «Monazit Verwaltungsgesellschaft mbH & ΣΙΑ Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι Ετερόρρυθμη Εταιρεία» (δ.τ. «Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,802MWp στη θέση 'Λιμνοχώρι' της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω αλλαγής του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 (ΑΔ-01384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MONAZIT VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Ε.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «Monazit Verwaltungsgesellschaft mbH & ΣΙΑ Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι Ετερόρρυθμη Εταιρεία» (δ.τ. «Σόλαρ Παρκ Λιμνοχώρι») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,802MWp στη θέση 'Λιμνοχώρι' της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/04/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,8 MW ιδιοκτησίας «MILENA VERMALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/12/2010