Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ-Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01387
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ-Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.02
Θέση/Δήμος: ΓΕΝΙΤΣΕΑΣ / ΑΒΔΗΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ-Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Σχέδιο Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού της Ενεργειακής Ξάνθης Α.Ε. Ισχύος 5,016MW
ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡ1Υ-ΛΚΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 13/09/2012
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 5,016MW», της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σε εκτός σχεδίου περιοχή στο αγρόκτημα Γενισέας του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΡ1Υ-ΛΕ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/01/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 5,016 MWp από την εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΟΝ17ΛΒ-Ω3Ο
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/01/2012