Στοιχεία σταθμού HELLENIC ENERGY A.E

Μητρώο PAE: ΑΔ-01395
Εταιρεία: HELLENIC ENERGY A.E
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΒΑΛΤΟΥΔΙ / ΔΕΛΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: HELLENIC ENERGY A.E

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη αναβίωσης Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW στη θέση «Βαλτούδι» στο υπ' αριθμ. Γ6Α αγροτεμάχιο της Τ. Κ. Βαφιοχωρίου, Δ Ε. Πολυκάστρου του Δ. Παιονίας της Π. Ε. Κιλκίς και φορέα του έργου την εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ».
ΑΔΑ: ΒΛΓΕΟΡ1Υ-1ΦΞ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 12/12/2013
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και διακριτικό τίτλο «HELLENIC ENERGY A.E.», άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.99 ΜW στη θέση «Βαλτούδι – Αγροτεμάχιο Γ6Α» της Τοπικής Κοινότητας Βαφιοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς.
ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΟΡ1Υ-ΓΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/04/2011