Στοιχεία σταθμού ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01401
Εταιρεία: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ Δ.Δ. ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ / ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

3η Τροποποίηση λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού, της Απόφασης αριθ. πρωτ. 2659/380/27-1-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «VRUSTI SUN 3» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,967 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην Δ.Δ. Βρουστίου) της Τ.Κ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε α) με την απόφαση αρ. πρωτ. 520/13029/14-2-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (9-3-2012) αυτής, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του Φ/Β σταθμού και παράτασης ισχύος της αρχικής άδειας εγκατάστασης και β) με την απόφαση αρ. πρωτ. 3186/83505/21-9-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω μεταβολής της Νομικής Μορφής της εταιρείας από «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «VRUSTI SUN 3» σε «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ-3ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «VRUSTI SUN 3 Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/02/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 911/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.781α/οικ.26372/22.12.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,967 MW στη θέση «Ψηλό Κοτρώνι» Δ.Δ. Βρουστίου, της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ -3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 3 A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/11/2012
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 2659/380/27-1-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 3» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,967 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην Δ.Δ. Βρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκε η Νομική Μορφή της εταιρείας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/09/2012
Ανανέωση – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4209/24-09-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 51.332,067 τ.μ. σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση «Ψηλό Κοτρώνι», του Δ.Δ. Βρουστίου του Δήμου Κουτσοποδίου του Νομού Αργολίδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Δ.Τ. VRUSTI SUN 3)», ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ – 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. VRUSTI SUN – 3 Α.Ε.)».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 29/08/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.781α/οικ.26372/22.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ- 01401) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/08/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 2659/380/27-1-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 3» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,967 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην ΔΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω: 1) μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού και 2) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 2659/380/27-1-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δτ «VRUSTI SUN 3» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,967 MWp, στη θέση 'Ψηλό Κοτρώνι' (πρώην ΔΔΒρουστίου) της ΤΚ Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω: 1) μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού και 2) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012