Στοιχεία σταθμού ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01402
Εταιρεία: ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΠΥΛΟΣ Ι / ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Δεύτερη τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 4773/942/15-4-2011 (ΔΙΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση αρ. πρωτ. 695/17528/29-2-2012, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση «Αγριλιά Μπάκα» της δ.ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής της νομικής μορφής και της επωνυμίας της εταιρείας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4665/13-10-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3446/30-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,9 ΜWp (29.920 Φ/Β πλαίσια X 165 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αγριλιά - Μπάκα” της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/08/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 4773/942/15-4-2011 (ΔΙΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ Ε.Π.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση «Αγριλιά Μπάκα» της δ.ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/02/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,9 MW της εταιρίας ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ στην θέση 'Αγριλιά Μπάκα' του τ. Δήμου Γαργαλιάνων Ν. Μεσσηνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2011