Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01404
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ Δ.Δ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Ορθή επανάληψη ως προς τα στοιχεία του υπ’ αριθ. 10 σχετικού των Λαμβάνοντας υπόψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/02/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4665/13-10-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3446/30-11-2011 και 1441/6-8-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,9 ΜWp (29.920 Φ/Β πλαίσια X 165 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Αγριλιά - Μπάκα' της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/09/2013
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.117/οικ.26370/22.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01404) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Αγριλιά Μπάκα», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.117/οικ.26370/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Αγριλιά Μπάκα», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,9 ΜWp (29.920 Φ/Β πλαίσια X 165 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ», στην θέση «Αγριλιά - Μπάκα» του Δ.Δ. Γαργαλιάνων του Δήμου Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/10/2010