Στοιχεία σταθμού MUGELLO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ΚΑΙ ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01405
Εταιρεία: MUGELLO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ΚΑΙ ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ ΕΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: MUGELLO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ΚΑΙ ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 58/2014 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.186/οικ.26367/22.12.2009 (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01405) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 04/02/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπουργικής απόφασης από Δ6/Φ16.185/οικ.26367/22.12.2009 στο ορθό Δ6/Φ16.186/οικ. 26367/22.12.2009 της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 540/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.186/οικ.26367/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 540/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.185/οικ.26367/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012