Στοιχεία σταθμού ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01407
Εταιρεία: ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΑΠΑ ΡΑΧΗ / ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1461/26147/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Α. ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ GROUP Α.Ε.Β.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01407), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011