Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. PHOTEL AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01408
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. PHOTEL AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΛΩΡΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΕ (Δ.Τ. PHOTEL AE)

Ιστορικό Αδειών

Αναγνώριση της εδρεύουσας στον Δήμο Ευόσμου Θεσσαλονίκης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PHOTEL MAE» (ΑΡΜΑΕ 63174/62/Β/07/293/2010), ως δικαιούχου της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Γρεβενών που αφόρα τη λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος 1,99 ΜW» στα αγροτεμάχια 3,4,5 και 6 συνολικής έκτασης 64.534,00 m2 της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Πυλωρών, του Δήμου Βεντζίου στον Ν. Γρεβενών ιδιοκτησίας της εταιρείας «PHOTEL A.E» λόγω τροποποίησης της εταιρικής της σύνθεσης .
ΑΔΑ: 4ΑΜΔ7ΛΨ-9Δ4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2011