Στοιχεία σταθμού ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01409
Εταιρεία: ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΜΑΓΙΚΟΥ / ΑΒΔΗΡΩΝ,ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ1Υ-ΟΩΣ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 12/11/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΡ1Υ-3ΔΤ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2012