Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01410
Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΜΠΙΓΙΑΡΕΖΑ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΩΝ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 32/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.174/οικ.26364/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971MW στη θέση «Μπιγιαρέζα» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2013
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 942/113054/21-12-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,97 ΜWp στη θέση «Μπριγιαρέζα», Τ.Κ. Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας , Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω συνοδών έργων και αλλαγής του τρόπου σύνδεσης με το Δίκτυο
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 942/113054/21-12-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΕΡΕΣ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΕΡΕΣ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,97 ΜWp στη θέση «Μπριγιαρέζα», Τ.Κ. ιδύμων, .Ε. Κρανιδίου του ήμου Ερμιονίδας , Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω συνοδών έργων και αλλαγής του τρόπου σύνδεσης με το ίκτυο.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4851/10/26-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», σε γήπεδο επιφάνειας 46.324 τ.μ. περίπου, σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση «Μπιγιαρέζα», της Τ.Κ. Διδύμων, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω συνοδών έργων (διάνοιξη δασικής οδού και σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή μέσης τάσης) και μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/10/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,971 MW ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 46.324 M2, ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΙΑΡΕΖΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/07/2011