Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01411
Εταιρεία: ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΤΩΜΑ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΩΝ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Δεύτερης Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,971ΜWp, στη θέση 'Πλάτωμα' της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω εσφαλμένης αναγραφής-υπολογισμού του εμβαδού του γηπέδου εγκατάστασης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/01/2013
Περίληψη Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,971ΜWp, στη θέση 'Πλάτωμα' της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής της ηλεκτρικής διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού στον υποσταθμό «ΔΙΔΥΜΑ» αντί για τον υποσταθμό «ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 2».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4849/10/26-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.», σε γήπεδο επιφάνειας 58.265,95 τ.μ., σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση «Πλάτωμα», της Τ.Κ. Διδύμων, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω αλλαγής του τοπογραφικού διαγράμματος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,971ΜWp, στη θέση 'Πλάτωμα' της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 14/12/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 MW ιδιοκτησίας της εταιρείας ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε. σε γήπεδο επιφάνειας 51.922 m2, σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση Πλάτωμα της Τ.Κ. Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δήμος Κρανιδίου) του Νομού Αργολίδος'
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/07/2011