Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01416
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.49
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΥΡΕΖΑ, Δ.Δ.ΠΥΛΗΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MWp, στη θέση «Γκούρεζα» της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας , Π.Ε Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SOLAR A.E.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/06/2012
Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.' στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/05/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 4.49 ΜWp, στη θέση «Γκουρέζα» του Δ.Δ. Πύλης του Δήμου Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. HELLENIC SOLAR A.E.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/11/2010
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4.498,8 ΚW της εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.'' στη θέση «Γκούρεζα» Δ.Δ. Πύλης του Δήμου Δερβενοχωρίων Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/11/2010