Στοιχεία σταθμού ΣΕΚΤΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01419
Εταιρεία: ΣΕΚΤΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΣΙΝΤΟΒΙΣΤΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Δ.Δ. ΠΡΑΣΤΟΥ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΕΚΤΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01419), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 898/2011 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49831/19.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 27/04/2015
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΕΚΤΑ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,971ΜWp, στη θέση 'Σιντοβίστρα' περιοχής Αγίου Ανδρέα της Τοπικής Κοινότητας Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01419) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/01/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 898/2011 Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971 MW στη θέση «Σιντοβίστρα», περιοχή Αγίου Ανδρέα του Δ.Δ. Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σταθμό Ισχύος 1,971MW της εταιρείας ΣΕΚΤΑ Α.Ε. στη θέση 'Σιντοβίστρα' του Δ.Δ. Πραστού, της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/12/2010