Στοιχεία σταθμού SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01424
Εταιρεία: SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.77
Θέση/Δήμος: ΙΣΙΩΜΑΤΑ Ι / ΖΗΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 108/2017 για τη μεταβίβαση της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 02/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 340/2015 Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.473/οικ. 1436/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01424) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Iσιώματα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος, του Δήμου Ζηρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/09/2015