Στοιχεία σταθμού ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01425
Εταιρεία: ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.43
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4218/23-09-2010 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου (παλαιά κρατική) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.430,88 kWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση «ΜΠΟΥΖΙ», της Τ.Κ. Καρυάς, της Δ.Ε. Λυρκείας του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού.
ΑΔΑ: Β43Ι7Λ1-Β2Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/10/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.600/οικ.1434/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α1ΖΙΔΞ-7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,433 MW της εταιρείας ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στη θέση 'Μπούζι' του ΔΔ Καρυάς Δήμου Λυρκείας Νομού Αργολίδας
ΑΔΑ: 4ΙΙΞΙΑΡ-Ι
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4218/23-9-10 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,433 ΜWp της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», στην θέση «ΜΠΟΥΖΙ» του Δ.Δ. Καρυάς, του Δήμου Λυρκείας, του Νομού Αργολίδος.
ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΡ-Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/12/2010