Στοιχεία σταθμού ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01426
Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1 / ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.501/οικ.1432/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1», της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Περίληψη άδειας εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»», και διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW στη θέση«ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας 1», Δήμου Πρέβεζας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 24/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.501/οικ.1432/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01426), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012